Information till våra kunder


Förhållningsregler

För våra båtplatskunder skall Mälarmarins hamnområde ha större betydelse än att utgöra en båtplats. Ambitionen är att hamnen skall vara av sådan kvalité att båtägaren gärna tillbringar tid inom hamnen, som skall utgöra en plattform och mötesplats för Mälarmarins kunder. För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga båtägare respekterar och förbinder sig att följa marinans ordning och förhållningsregler i övrigt.


Vid inlämning av båt

Vid inlämning av båt inför vintern eller annat behov ska alltid varvschefen kontaktas i god tid för att avtala tid. Båtägaren ansvarar för egen erforderlig förtöjningsutrustning.


Försäkringskrav

Båt ligger i hamnen helt på båtägarens ansvar. Det åligger båtägaren att hålla båten erforderligt försäkrad. Hamnen ansvarar för förtöjningsanordningar till brygga, boj, bojkätting och bojsten. Båtägaren ska minst ha försäkring som gäller skada på annans sak, tredje person samt dennes utrustning. Vid uppmaning från varvet ska försäkringsbolag samt försäkringsnummer meddelas till varvschefen. Läs mer under avtal och ordningsregler.

Vanliga frågor


Hur ansöker jag om båtplats?

- Kontakta marinan genom telefon, e-mail eller formuläret under fliken "båtplats".


Finns det el vid era bryggor?

- Ja, det finns el på eller i anslutning till brygga. Av säkerhetsskäl får elström endast vara inkopplad till båt då ägaren är närvarande. Enda undantaget är batteriladdning.


När finns varvschefen tillgänglig?

- Måndag - Fredag kl. 07:00 - 16:00


Frågor

- Ni är välkomna att kontakta oss!